Путеводитель к информационным узлам и порталам для сельскохозяйственного исследования для развития

Valuated soil ecological units - Bonitované půdně ekologické jednotky

Владелец: 

#English description

Package contains data about updates in qualification of valuated soil ecological units.

Data is available from the website of the [Ministry of Agriculture of the Czech Republic](http://eagri.cz/public/web/en/mze/).

#Český popis

Balíček obsahuje údaje o aktualizacích vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

Data jsou dostupná z webových stránek [Ministerstva zemědělství České republiky](http://eagri.cz/public/web/mze/).

Информация
Тип: 
Belongs to network: 
Networks
agINFRA The RING is part of the agINFRA project EC 7th framework program INFRA-2011-1.2.2 - Grant agr. no: 283770