Portail d'accès aux sources et services d'information agricole

Agriculture status report - Zpráva o stavu zemědělství

Propriétaire: 

#English description

Package contains data related to the Agriculture status report.

Data is available from the website of the [Ministry of Agriculture of the Czech Republic](http://eagri.cz/public/web/en/mze/).

#Český popis

Balíček obsahuje údaje data vztahující se ke Zprávě o stavu zemědělství.

Data jsou dostupná z webových stránek [Ministerstva zemědělství České republiky](http://eagri.cz/public/web/mze/).

Général
Type: 
Belongs to network: 
Networks
agINFRA The RING is part of the agINFRA project EC 7th framework program INFRA-2011-1.2.2 - Grant agr. no: 283770