Hoja de ruta para nodos y puertas de entrada a la información (RING) para la investigación agraria para el desarrollo

Kommunegrafikk Hordaland

Propietario: 

Side fra Hordaland fylkeskommune som samler statistikk for hver kommune i Hordaland om disse temaene: Folketall, flytting, boligbygging, arbeidsledighet og sysselsetting.

Alle bakgrunnsdata er tilgjengelig i en Excel-fil for hver kommune. Filene oppdateres årlig. Dessuten grafiske framstillinger i PowerPoint-format.

General
Tipo: 
Belongs to network: 
Networks
agINFRA The RING is part of the agINFRA project EC 7th framework program INFRA-2011-1.2.2 - Grant agr. no: 283770